sábado, 18 de junio de 2011

Indignació espanyola. (Carod-Rovira)

Jose Luis, aquí y en la China, ha escrito de los españoles:
:
Indignació espanyola.

Uns centenars, milers d’espanyols, s’han indignat, sembla. Això està bé, suposo. Sent espanyols, motius per indignar-se no és pas que els en faltin. Si jo fos espanyol, cosa que no és el cas, també estaria indignat. El que passa és que, posats a fer, m’hi hauria posat una mica abans, sis segles abans, posem per cas. L’època dels reis dits “catòlics”, per posar un exemple, no fóra un mal començament. Aquella època de pràctiques sexuals innovadores, “tanto monta, monta tanto”, o sigui, ara l’un, ara l’altre, donava per a molt, per a tenir molt motius d’indignació. Però, no. Es veu que no devia ser prou...

Indignación española.
Unos cientos, miles de españoles, se han indignado, parece. Esto está bien, supongo. Siendo españoles, motivos para indignarse no es que les falten. Si yo fuera español, lo que no es el caso, también estaría indignado.
Lo que pasa es que, ya puestos, me habría puesto un poco antes, seis siglos antes, por ejemplo.
La época de los reyes llamados "católicos", por poner un ejemplo, no sería un mal comienzo.
Aquella época de prácticas sexuales innovadoras,
"Cuidado monta, monta tanto", o sea, ahora uno, ahora el otro, daba para mucho, para tener mucho motivos de indignación. Pero, no. Se ve que no debía ser lo suficientemente ...


Ara, els indignats espanyols, han ocupat places d’Espanya i, en un gest d’internacionalisme inusitat, també dels Països Catalans. Han plantat aquí les seves tendes, han pintat les seves pancartes majoritàriament en castellà i s’han expressat públicament en aquest idioma, això sí “para que nos entendamos todos”, “para no hacer divisiones entre nosotros” i “para no dejar entrar el nacionalismo en la acampada”. Lògicament, el que ells entenen per nacionalisme, és a dir, el català. El seu, l’espanyol, el “normal”, aquest no cal fer cap debat perquè hi entri, perquè ja hi és dins, perfectament instal•lat, des del començament.

Ahora, los indignados españoles, han ocupado plazas de España y, en un gesto de internacionalismo inusitado, también los Países Catalanes.
Han plantado aquí sus tiendas, han pintado sus pancartas mayoritariamente en castellano han expresado públicamente en este idioma, eso sí "para que nos entendamos todos", "para no hacer divisiones entre nosotros" y "para no Dejar entrar el nacionalismo en la acampada ".
Lógicamente, lo que ellos entienden por nacionalismo, es decir, el catalán. Su, el español, el "normal", éste no es necesario ningún debate para que entre, porque ya está dentro, perfectamente instalado, desde el comienzo.

Ja toca prou els pebrots que algú ocupi el centre simbòlic del país, com perquè, a més, haguem de suportar amb normalitat insults com els que hem pogut veure i llegir aquests dies per part dels anomenats “indignats”. Han fet servir els jardins públics com a urinari, han pintat el monument al President Macià i han donat una imatge del país marginal, xavacana i basta. Potser es tractava d’això, ben mirat... Aquesta és la Catalunya que volem?

Ya toca bastante los pimientos que alguien ocupe el centro simbólico del país, como porque, además, tengamos que soportar con normalidad insultos como los que hemos podido ver y leer estos días por parte de los llamados "indignados". Han utilizado los jardines públicos como urinario, han pintado el monumento al Presidente Macià y han dado una imagen del país marginal, chabacanería y basta. Quizá se trataba de eso, bien mirado ... Esta es la Cataluña que queremos?.


L’atac i l’insult als diputats n’ha estat la cirereta del pastís. Qui coi s’han cregut que són aquesta gent? Quina legitimació democràtica tenen? Tinc, pels membres del Parlament, el respecte que em mereix el fet que és el poble de Catalunya qui els ha votat, més enllà de la meva simpatia ideològica i personal cap a alguns d’ells. Però on aquesta gent ha arribat ja passa de tacar d’oli.

El ataque y el insulto a los diputados ha sido la guinda del pastel. ¿Quién coño se han creído que son esa gente? ¿Qué legitimación democrática tienen? Tengo, por los miembros del Parlamento, el respeto que me merece el hecho de que es el pueblo de Cataluña quien les ha votado, más allá de mi simpatía ideológica y personal hacia algunos de ellos. Pero donde esta gente ha llegado ya pasa de manchar de aceite.

Quina credibilitat té la indignació d’una gent, la meitat dels quals està contra el dret d’autodeterminació? Com s’ha d’entendre que Falange Espanyola s’hagi adherit formalment a les concentracions? És cert, com s’apunta en alguns àmbits, que entre els indignats, des del principi, al costat de molta gent jove i de bona fe, hi ha alguns infiltrats que són agents del CNI i que tenen com a objectiu donar internacionalment la imatge negativa al món que s’està donant de Catalunya? Com s’han d’entendre les mostres de rebuig a les banderes catalanes, estelades i a l’ús del català, (a Ca-ta-lu-nya!) que s’han produït al centre neuràlgic de la capital catalana? Quin cony d’indignació és aquesta?

¿Qué credibilidad tiene la indignación de una gente, la mitad de ellos está contra el derecho de autodeterminación? Como se entenderá que Falange Española se haya adherido formalmente a las concentraciones? Es cierto, como se apunta en algunos ámbitos, que entre los indignados, desde el principio, junto a mucha gente joven y de buena fe, hay algunos infiltrados que son agentes del CNI y que tienen como objetivo dar internacionalmente la imagen negativa en el mundo que se está dando de Cataluña? Como se entenderán las muestras de rechazo a las banderas catalanas, estrelladas uso del catalán, (en Ca-ta-lu-España!) Que se han producido en el centro neurálgico de la capital catalana? ¿Qué coño de indignación es esta?.

Tenen, els espanyols, tot el dret del món a indignar-se. Però si volen fer-ho, com a espanyols, el millor és que no s’equivoquin en el mapa i es manifestin, s’indignin, es pixin, pintin, escridassin i insultin, allà on els correspon: al seu país. Al capdavall, tampoc no és tan lluny i està ben comunicat. Aquest internacionalisme progre, que va d’apàtrida, d’anacional, de cosmopolita, quan s’expressa en el marc d’una nació no normalitzada políticament, no fa res més que el joc al nacionalisme dominant: l’espanyol, “por supuesto”. Prou, doncs, de complicitats ingènues i de fer el babau amb aquesta indignació de pacotilla.

Tienen, los españoles, todo el derecho del mundo a indignarse. Pero si quieren hacerlo, como españoles, lo mejor es que no se equivoquen en el mapa y se manifiesten, se indignen, se meen, pinten, abucheen y insulten, donde les corresponde: en su país.
Después de todo, tampoco es tan lejos y está bien comunicado.
Este internacionalismo progre, que va de apátrida, de anacional, de cosmopolita, cuando se expresa en el marco de una nación no normalizada políticamente, no hace nada más que el juego al nacionalismo dominante: el español, "por supuesto ". Basta, pues, de complicidades ingenuas y de hacer el bobo con esta indignación de pacotilla.

No hay comentarios: